КУЧУРГАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Роздільнянського району Одеської області

Шаблоны для Joomla 3 здесь

     Кучурганська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Кучурганський водограй» (місце знаходження: 67450, Одеська область, Роздільнянський район,    с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, буд. 109/5).

Загальні вимоги до кандидатів:   вища освіта, стаж роботи у сфері надання комунальних послуг не менше п’яти років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу, подають такі документи (на поштову та електронну адресу Кучурганської сільської ради або особисто):

  • заяву про участь у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України"Про захист персональних даних", за зразком, що додається;
  • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
  • оригінали та копії документів про вищу освіту (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;
  • оригінали та копії документів, що посвідчують особу та ідентифікаційного коду (у разі подання документів особисто) або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

 

Дата початку приймання документів04 вересня 2017 року.

Дата закінчення приймання документів: 03 жовтня 2017 року.

Дата формування конкурсної комісії: 21 серпня 2017 року.

 

Конкурсний добір проводиться публічно. Матеріали засідань конкурсної комісії розміщуються на  офіційному веб-сайті сільскої ради.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів, про що повідомляється кандидатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК заяви кандидата про участь у конкурсі

 

                                                                     Кучурганському сільському голові

                                                                     Левицькому А.П

прізвище, ім’я, по батькові  

                                                         кандидата                                                                                         ____________________________,

                 

  дата народження кандидата     який(а)                                                                            

проживає за адресою: 

________________________________________________________________телефони: дом.:___________________

роб., моб.: _______________________

 

З А Я В А*

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Кучурганський водограй».

Ознайомлений (а) із визначеними обмеженнями, установленими Законом України «Про запобігання корупції», та з вимогою статті 21Закону України «Про культуру» щодо особистої відповідальності за достовірність інформації у документах, доданих до цієї заяви.

        До заяви додаю наступні документи:

  • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
  • оригінали та копії документів про вищу освіту або копії документів засвідчені у встановленому законом порядку;
  • оригінали та копії документів, що посвідчують особу та ідентифікаційного коду;

___________________                                                       ___________________

               дата                                                                                   підпис

* Заява пишеться особою власноручно

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(___ ____________ 19__ року народження, паспорт: серія ______ № _________, виданий____________________________________________________________________________),

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», з метою ведення бази персональних даних, забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел, зокрема відомостей про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про нагороди, відомостей про декларування доходів, зобов’язання фінансового характеру, про майновий стан щодо мене та членів моєї сім’ї, автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, про перебування на військовому обліку, даних щодо стану здоров’я в межах, визначених законодавством, щодо періоду надання відпусток, щодо підтвердження права на пільги, встановлені законодавством, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), запису зображення (фото);

використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до Закону (стаття 10 зазначеного Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди або вимог Закону (стаття 16зазначеного Закону).

Зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

                                                           

“______” _______________ 201  року       ______________     _______________________

                                                                          (підпис)                    (прізвище, ініціали)

Вересень 2018
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

 Календар свят та подій

Вересень 2018
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотній зв'язок